Đại biểu Quốc hội ấn tượng với các chỉ tiêu đạt được về bình đẳng giới

Năm 2023, chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Đáng chú ý có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chiến lược thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thời gian qua. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam