Đại biểu Nguyễn Văn Thân: Không cần thiết đưa ra một luật chỉ có phòng chống, thiếu xây dựng

Phát biểu tranh luận tại hội trường, Đại biểu Nguyễn Văn Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho rằng, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến phòng chống rủi ro nhưng chưa có nhiều ý kiến liên quan đến việc xây dựng dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đại biểu cho rằng, hiện nay, các doanh nghiệp đang rất cần tiếp cận với nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, người dân cũng có những nhu cầu cấp thiết về tiêu dùng. Ngân hàng có tiền, nhưng theo cơ chế không thể cho doanh nghiệp vay.

Vì vậy, đại biểu đề nghị, trong mục đích, quan điểm xây dựng luật, cần thể hiện rõ cơ chế tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tài chính. Ban soạn thảo cần bám sát hơn nữa nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp trong tình hình hiện nay để tháo gỡ vướng mắc cơ chế, để giải quyết bức xúc trong xã hội đối với việc thiếu vốn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!