Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Công khai hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm để đảm bảo tính minh bạch

Chiều 9/6, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần công khai hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm để đảm bảo tính minh bạch.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Tuy nhiên, đại biểu cho rằng ngoài công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cần công khai hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!