Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường: Sửa khái niệm lấy phiếu tín nhiệm để phân biệt với bỏ phiếu tín nhiệm

Chiều 9/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tán thành với sự cần thiết của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Đại biểu đề nghị xem xét lại việc sửa đổi khái niệm lấy phiếu tín nhiệm tại Khoản 1 Điều 3.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!