Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Công tác tổ chức cán bộ càng để lâu, càng khó làm, càng nhiều tiêu cực

Đây là ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí đoàn Hà Nội khi đóng góp ý kiến về thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm với những cán bộ có tỉ lệ phiếu tín nhiệm thấp (từ 1/2 tới 2/3 số phiếu) trong phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) chiều 9/6.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Tuy nhiên, theo ông, nên bỏ phiếu tín nhiệm với những cán bộ có tỉ lệ phiếu tín nhiệm thấp tại ngay kỳ họp đó, thay vì ở kỳ họp gần nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!