Đại biểu Mai Thị Phương Hoa: Việc liệt kê tất cả các hành vi bị cấm vào Luật Đất đai là không khả thi

Chiều 21/6, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại biểu Mai Thị Phương Hoa- Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định cho rằng, Cân nhắc kỹ việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng.

Tham gia phát biểu tại phiên họp, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã có nhiều nỗ lực trong tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chuyên gia và nhân dân cả nước, đồng thời bày tỏ đồng tình với nhiều nội dung trong báo cáo tiếp thu, giải trình cũng như báo cáo thẩm tra dự án luật.

Về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, đại biểu cho biết, so với dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp trước, dự thảo Luật lần này có thay đổi khi mở rộng hơn các trường hợp thu hồi đất theo 3 nhóm: thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng, thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. 

Đại biểu cho rằng, quy định tại điềm e, g khoản 3 Điều 79 dẫn chiếu sang Luật Đấu thầu là chưa rõ ràng. Đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu chọn nhà đầu tư chỉ là cách thức giao đất, cho thuê đất, không phải là tiêu chí xác định trường hợp thu hồi đất. Hơn nữa, việc Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm cả dự án nhà ở thương mại, trường hợp này rất khó để xác định có nằm trong trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng hay không.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc các trường hợp cụ thể, hạn chế tối đa việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, nhất là khi có yếu tố thương mại chi phối hoặc đan xen.

Góp ý về các hành vi bị nghiêm cấm, điều 12 của dự thảo Luật, đại biểu cho rằng việc liệt kê tất cả các hành vi bị nghiêm cấm là không khả thi.  

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!