Đại biểu Mai Thị Phương Hoa: Phòng ngừa tình trạng lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để gây mất đoàn kết nội bộ

Đây là ý kiến của đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định khi thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) chiều 9/6.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định cơ bản nhất trí với sự cần thiết của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Đại biểu tham gia bổ sung ý kiến về hành vi bị nghiêm cấm trong Điều 8 và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trong Điều 7.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!