Đại biểu đề xuất trích phần trăm tiền đấu giá biển số xe cho ngân sách địa phương

Trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luật tại tổ sáng 26/10, đại biểu Võ Văn Hội (Đoàn Bến Tre) thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá. Tuy nhiên ông đề nghị nên nghiên cứu lại một số điểm trong đó có việc quy định biển số xe là tài sản công, trích phần trăm tiền đấu giá biển số xe cho địa phương....

Mời quý vị theo dõi ý kiến chi tiết ý kiến của đại biểu Võ Văn Hội!

Thực hiện : Trung tâm Nội dung số