Đại biểu đặt câu hỏi "cứ mưa là ngập, không mưa cũng lụt": Bộ trưởng Xây dựng trả lời thế nào?

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Văn Lâm (tỉnh Băc Giang) về vấn đề hiện nay ngập úng diễn ra khắp mọi nơi, cứ mưa là lụt, không mưa cũng ngập; vấn đề ách tắc giao thông đã xuất hiện từ lâu ngày càng trầm trọng hơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận, tình trạng ngập úng đô thị chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng đế cuộc sống của người dân và chỉ ra 5 nguyên nhân chính.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thời gian qua, tình trạng ách tắc giao thông, ngập úng đô thị được người dân rất quan tâm, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Bộ trưởng nêu ra 5 nguyên nhân: môi trường tự nhiên, biến đổi khí hậu; đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều hồ ao kênh rạch bị bê tông hóa; công tác quy hoạch chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của các đô thị; dự án triển khai thoát nước theo quy hoạch còn hạn chế và nguồn lực đầu tư đáp ứng hạ tầng đô thị chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Trong thời gian tới, với trách nhiệm quản lý Nhà nước của mình, Bộ Xây dựng khẳng định, sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch bằng cách rà soát, điều chỉnh dự án quy hoạch không còn phù hợp, tính cả yếu tố biến đổi khí hậu, xác định cao nền để khống chế cho toàn đô thị.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!