Đại biểu dân cử chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng lập pháp

Nhằm giới thiệu, truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ năng của Đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, sáng 25/4, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị kỹ năng lập pháp dành cho đại biểu dân cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như vai trò Đại biểu Quốc hội là một nhà lập pháp bao gồm: khởi xướng sáng kiến lập pháp, đánh giá, thảo luận, tranh luận về các dự án luật, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội khi thảo luận, biểu quyết về Chương trình luật, pháp lệnh hàng năm; kỹ năng nghiên cứu, xem xét dự án luật; Kỹ năng nghiên cứu, xem xét báo cáo đánh giá tác động; Kỹ năng tham mưu về thông tin phục vụ hoạt động lập pháp của đại biểu.

Hội nghị còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu dân cử nói chung nắm bắt, vận dụng một số kỹ năng cơ bản trong việc xem xét, thảo luận về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan dân cử ban hành.... 

Thực hiện : Hữu Nghĩa Ninh Tùng

quảng cáo