Đặc thù vùng miền là nguyên tắc cần được cân nhắc trong sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn tới

Chiều 06/9, Đoàn Giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” đã có buổi làm việc với Chính phủ để cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc diễn ra sau khi Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại 6 địa phương, và làm việc với một số bộ ngành.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030. Để hoàn thiện dự thảo báo cáo đề nghị bổ sung, cân nhắc sử dụng từ ngữ chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn, bảo đảm các nội dung của dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết thống nhất, chính xác, rõ ý; rà soát, chỉnh sửa các phụ lục cho đồng bộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng, báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đưa ra kiến nghị ba nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Về nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị, báo cáo cần tính toán đến nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính theo tính đặc thù, vùng miền.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Chính phủ và các bộ ngành có văn bản chính thức góp ý vào các nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát gửi cho Đoàn giám sát; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030, bảo đảm Nghị quyết sau khi được ban hành có tính khả thi, dễ tổ chức thực hiện.

Thực hiện : Thùy Linh Sỹ Cường