Đà Nẵng: Phổ biến Luật Đất đai 2024

Sáng nay 23/5, UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì Hội nghị phổ biến, tuyên truyền triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với hơn 60 điểm cầu trực tuyến.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 trong đó, có một số nội dung đổi mới quan trọng như: Bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất, Quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sạch do Nhà nước tạo lập hoặc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhận định, quá trình quản lý, sử dụng đất đai của địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc như xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Luật Đất đai năm 2024 với nhiều quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập này, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang