Đà Nẵng đề xuất thành lập sở an toàn thực phẩm

Sau Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là địa phương tiếp theo đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm. Đây là 1 trong 30 cơ chế, chính sách cụ thể về tổ chức mô hình chính quyền đô thị, các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đề xuất thực hiện thí điểm mà Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm được quy định trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương sang Sở An toàn thực phẩm. 

Tại phiên thảo luận, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở đã thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm qua 2 giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách này đã được áp dụng tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù của Tthành phố du lịch như Đà Nẵng. Tuy nhiên, đề nghị đánh giá mức độ cần thiết để chấp hành nghiêm quy định của Nghị quyết số 18 của Trung ương, trong trường hợp cụ thể cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Thùy Linh -

Tùng Dương -

Vũ Hiếu