Đà Nẵng cần xem xét hỗ trợ 5% tổng chi phí mua thiết bị vi mạch bán dẫn

Sáng 12/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH đã cho ý kiến một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng sau khi tiếp thu các ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Một trong những vấn đề Thường vụ quan tâm đó là cần xem xét điều kiện chính sách hỗ trợ 5% tổng chi phí mua thiết bị trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo.

Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo chính sách đề xuất mới trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên cần phải xem xét để đảm bảo tính hợp lý, khá thi của quy định “Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định hỗ trợ từ ngân sách Thành phố không quá 5% tổng chi phí mua thiết bị hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, chi phí di chuyển tài sản, dây chuyền, thiết bị, công nghệ… trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo” cần phải xem xét để đảm bảo tính hợp lý, khá thi.

Ban soạn thảo cần phải xem xét, điều chỉnh phù hợp hơn để áp dụng thực hiện cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo phù hợp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Duy Hoàn -

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức