Đã giám sát trực tiếp 15 bộ ngành, 15 địa phương về tiết kiệm, chống lãng phí

Để chuẩn bị các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9, sáng 09/09, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Đoàn giám sát về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Đoàn giám sát đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung sau khi tổ chức làm việc, giám sát trực tiếp với Chính phủ, 15 Bộ, ngành; 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có buổi làm việc với các cơ quan Tư pháp về chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Các thành viên Đoàn giám sát cũng cho ý kiến về 3 văn bản gồm: dự thảo Báo cáo toàn văn, Báo cáo tóm tắt và Nghị quyết của Quốc hội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới”; đồng thời góp ý về Phim minh họa cho giám sát chuyên đề này trước khi trình UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương-Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các Báo cáo phải đánh giá được 1 cách tổng thể việc THTK,CLP trên 7 lĩnh vực trong khu vực công nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu với tính chất của chuyên đề giám sát của Quốc hội; đề nghị Thường trực Đoàn giám sát, Tổ biên tập hoàn chỉnh báo cáo để UBTVQH cho ý kiến, sau đó hoàn thiện trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 tới đây.

Thực hiện : Khắc Phục Thanh Nga