Đã giám sát tại 8 Bộ, ngành và 6 địa phương về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Sáng 25/08, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” chủ trì phiên họp thứ 5 của Đoàn giám sát.

Theo Tổ trưởng Tổ biên tập, đến nay, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 08 bộ ngành (gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và 06 địa phương (gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang Khánh Hòa, Đắk Nông, Lào Cai ) .

Thực hiện phương châm “trọng tâm, trọng điểm”, Đoàn giám sát đã tổ chức 14 Tổ công tác do các đồng chí Thành viên làm Tổ trưởng để khảo sát thực tiễn trước khi Đoàn giám sát trực tiếp làm việc. Qua đó, đã giúp Đoàn giám sát có những đánh giá sâu sắc hơn trong quá trình giám sát. 

Các thành viên Đoàn giám sát cũng đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo toàn văn, Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyên đề này, trên tinh thần, sản phẩm cuối cùng của giám sát là Nghị quyết, trong đó cốt lõi phải nêu được những kiến nghị cụ thể để sớm khắc phục những bất cập, hạn chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Phát biểu kết thúc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Đoàn giám sát, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các Thành viên; hoàn thiện dự thảo các Báo cáo trước khi Đoàn giám sát làm việc với Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện : Khắc Phục Vũ Hiếu