Cuốn sách tôi chọn: "Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả"

Rất nhiều các doanh chủ kì cựu đã nhận định rằng nếu không đầu tư cho việc nghiên cứu khách hàng thì doanh nghiệp cũng giống như người đi ra biển mà không có la bàn. "Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả” của tác giả Đặng Thuý Hà do Alpha Books và NXB Công thương ấn hành mang đến những thông tin quan trọng về khách hàng.

“Thấu hiểu khách hàng” đưa ra những thông tin về khách hàng, tầm quan trọng của khách hàng và quan trọng hơn nữa là tầm quan trọng của việc thấu hiểu khách hàng và từ đó giúp cho độc giả có thể tìm được  những công cụ để có thể thấu hiểu được khách hàng. Quan trọng hơn nữa là thấu hiểu rồi thì áp dụng cho câu chuyện về chiến lược cũng như áp dụng cho những hoạt động thực thi hằng ngày.

Cuốn sách này bao gồm cả những nội dung kiến thức nền tảng cần thiết và cũng có những kinh nghiệm triển khai thực tế. Điều này cực kỳ quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Không phải chúng ta chỉ lắng nghe khách hàng mà cách chúng ta cần phải lắng nghe khách hàng như thế nào, chúng ta hiểu khách hàng như thế nào, mức độ sâu sắc ra sao và khi hiểu như vậy rồi thì áp dụng nó như thế nà.

Cuốn sách cũng sẽ giúp cho tất cả các doanh nghiệp hiểu đúng về khách hàng và xây dựng được văn hóa kinh doanh, lấy khách hàng làm trọng tâm, và giúp cho họ có được những công cụ để luôn tiếp cận và hiểu khách hàng trong những hoạt động hằng ngày, nó cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả hơn. Tất cả những điều đó cũng là những tâm tư, gửi gắm mà tôi muốn đưa tới độc giả trong cuốn sách này.

Linh Chi