Cuốn sách tôi chọn: Ngô Vương - Cuốn tiểu thuyết lịch sử với nhiều tư liệu quý

Trong bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Phùng Văn Khai, “Ngô Vương” là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được tác giả viết về Đức vua Ngô Quyền.

Theo cách kể chương hồi, nhà văn Phùng Văn Khai đã khắc họa được tính chân thực của lịch sử thời kỳ Tiền Ngô Vương, qua đó ca ngợi, đề cao công trạng hiển hách của Ngô Quyền. Chia sẻ sau đây của nhà văn Uông Triều, hy vọng sẽ giúp quí vị và các bạn thấy rõ được thông điệp của nhà văn Phùng Văn Khai. Ông viết về quá khứ nhưng mục đích là làm sao cho độc giả hôm nay nhận rõ thêm chân giá trị của ngày hôm qua, để họ sống sao cho xứng đáng với lịch sử.  

Thực hiện : Việt Hoà Văn Thắng Đức Minh