Cuốn sách tôi chọn: Một mùa hè dưới bóng cây

Nếu căn cốt của văn chương là con đường hướng bạn đọc tới cái đẹp, cái thiện thì văn chương của Nguyễn Tham Thiện Kế còn cho chúng ta thưởng thức vẻ đẹp ấy ngay trên mỗi con chữ nghĩa của ông. Sự kỳ khu, tinh thần hướng thượng, khát vọng về vẻ đẹp toàn bích của Nguyễn Tham Thiện Kế đã làm nên giải thưởng danh giá cho tập truyện ngắn “Một mùa hè dưới bóng cây”.

Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với “Một mùa hè dưới bóng cây” - Giải thưởng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam 2023 qua sự chia sẻ của nhà báo Yên Ba.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam