Cuốn sách tôi chọn: Đà Linh – Trí thức dấn thân

Nhà văn Đà Linh tên thật là Nguyễn Đức Hùng. Ông sinh năm 1958 và mất năm 2013. Ông là nhà văn sáng tác nhiều truyện ngắn, dịch nhiều tác phẩm từ tiếng Pháp. "Đà Linh - trí thức dấn thân” là một cuốn sách có tính chất tiểu sử, nhìn lại đóng góp của nhà văn Đà Linh với công việc xuất bản và sáng tác văn chương với tình cảm của bạn bè văn nghệ sỹ.

Nhà văn Lê Anh Hoài: "Nguyễn Đức Hùng - Đà Linh là con người rất nghiêm túc, nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc đến từng câu chữ. Còn với anh em, bạn bè, anh lại là con người khác, anh rất chu đáo, anh rất hòa nhã, anh thường nghe bạn bè nói, anh thường gợi mở cho người ta nói, anh lắng nghe xem người ta cần cái gì.

Trí thức dấn thân - khái niệm đầu tiên phải là một người trí thức. Anh Hùng xứng đáng là một người trí thức nhưng trí thức rất nhiều. Ở đây là trí thức dấn thân, anh Hùng - Đà Linh là một người có tác phẩm của mình. Tập truyện ngắn "Nàng Kim Chi 6 ngón" và một số tập truyện ngắn rất có giá trị vào thời điểm đó.

"Đà Linh - trí thức dấn thân” là một cuốn sách tôi cùng với cả nhiều trí thức, những trí thức rất có tên tuổi như GS Phan Huy Đường, TS văn chương Trần Thu Dung. Ở trong nước thì có những dòng xúc động của nhà văn Hữu Thỉnh, của nhà văn Ma Văn Kháng, của nhà thơ Thanh Thảo, của nhà văn Hồ Anh Thái... đều là những người làm việc với nhà văn Đà Linh - Nguyễn Đức Hùng, đều là những người đã chia sẻ với anh trong quá trình sáng tác, quá trình làm sách"

Thực hiện : Hạnh Thủy Hồng Dũng