Cuốn sách tôi chọn: Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế - Vương đạo cuộc đời

“Chính tâm hồn đang ngày càng lụn bại đã làm người Nhật xấu xí đi. Và nó cũng là nguyên nhân chính tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội Nhật ngày nay”, xuất phát từ trăn trở đó, Inamori Kazuo, người sáng lập Công ty Kyocera, Công ty KDDI, nguyên Chủ tịch Japan Airlines đã viết nên cuốn sách "Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế - Vương đạo cuộc đời". Sách do NXB Trẻ ấn hành.

Mời qúy vị và các bạn cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của dịch giả Nguyễn Quốc Vương!

Hạnh Thủy -

Nhật Huy