Cuốn sách tôi chọn: “Bình đẳng giới tại nơi làm việc”

Chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay muốn giới thiệu tới quý vị một ấn phẩm mới là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về vấn đề bình đẳng giới tại nơi làm việc của nhóm tác giả ECUE do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Lê Quang Bình – Giám đốc ECUE và Điều phối mạng lưới VGEM về những tâm huyết của nhóm tác giả trong quá trình hoàn thiện cuốn sách “Bình đẳng giới tại nơi làm việc”.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam