Cử tri Quảng Ngãi kiến nghị sớm hoàn thành nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến Trì Bình - Dung Quất

Phát biểu tại hội trường ngày 26/5, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV đã rất quan tâm đến công tác dân nguyện, luôn theo dõi, mở rộng giám sát việc trả lời ý kiến cử tri.

UBTVQH duy trì thường xuyên việc xem xét tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua báo cáo công tác dân nguyện định kỳ hàng tháng, qua nhận xét, đánh giá kết quả trả lời giải quyết ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội.

Đặc biệt, đây là lần đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc trả lời giải quyết kiến nghị cử tri còn một số tồn tại, hạn chế, đó là một số trả lời kiến nghị cử tri chậm so với thời gian quy định. Nội dung trả lời khiếu cụ thể chủ yếu liệt kê quy định pháp luật nhưng không đề ra biện pháp, định hướng giải quyết. Có một số vấn đề mà cử tri giải hiểu về quy định của pháp luật nhưng thực tiễn thực hiện còn vướng mắc cần cấp trên xem xét, giải quyết…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương đề nghị UBTVQH, Quốc hội tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, chú trọng thực chất, giải quyết triệt để vấn đề cụ thể cử tri kiến nghị, kết quả giải quyết phải được thể hiện trong thực tiễn, có sự chuyển biến trong thời hạn nhất định để cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện, tránh việc kiến nghị nhiều lần. 

Đồng thời, đề nghị Ban Dân nguyện tham mưu UBTVQH tổ chức các phiên giải trình về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri để đại biểu Quốc hội, cử tri theo dõi, giám sát. Ban Dân nguyện làm đầu mối rà soát, đôn đốc trả lời ý kiến cử tri, đảm bảo thời gian theo quy định, giám sát chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, trong đó các vấn đề cụ thể thì phải sớm giải quyết triệt để. Cơ quan có thẩm quyền phải ban hành văn bản chỉ đạo, bố trí kinh phí, bảo đảm các điều kiện liên quan để thực hiện các kết quả thực tế. Ngoài ra, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị nhiều lần.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!