Cử tri Quảng Bình kiến nghị xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương

Quảng Bình có thế mạnh về du lịch, tuy nhiên, nông nghiệp hiện vẫn là quan trọng, cần xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Đây là kiến nghị của nhiều cử tri ở buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH Quảng Bình tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Bên cạnh những kiến nghị liên quan tới môi trường nhất việc tập kết rác, vỏ hàu tại thị trấn Quán Hàu, xử lý sốt đất ảo hoặc lãng phí đất đai do các dự án chậm thi công, cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm xây dựng cho được thương hiệu nông sản địa phương. 

Ông NGUYỄN HỮU LONG, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình: “Làm thế nào đưa nền nông nghiệp lên một bước. Trước đây, tôi có phản ánh, Quảng Bình phải có một nhà máy cấp quốc gia, quốc tế, khi đó mới tạo ra sức bền. Nông nghiệp ta có con người, có đất đai, du lịch giờ cũng giới hạn số người lao động ít hơn, nên kinh tế nông nghiệp là quan trọng.”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri và tổng hợp để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
 

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo