Cử tri mong Quốc hội giữ quy định 3 cấp thanh tra

Theo chương trình nghị sự ngày 25/10 của Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng ghi nhận một số ý kiến cử tri về các dự án Luật đang được Quốc hội thảo luận.

Với Luật Thanh tra (sửa đổi), cử tri bày tỏ mong muốn những quy định để tránh sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra; quy định về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính.

Với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), cử tri mong muốn dự thảo Luật sẽ khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phần thay đổi mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), một trong những vấn đề được cử tri quan tâm đó là việc bảo đảm cân đối cung cầu xăng, dầu trong mọi tình huống, nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống của nhân dân. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam