Cử tri kỳ vọng Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ khắc phục được tình trạng thanh tra chồng chéo

Bày tỏ sự quan tâm đối với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), nhiều cử tri cho rằng, việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm toán trong dự thảo Luật là rất cần thiết vì khắc phục được những bất cập trong thực tiễn.

Còn đối với Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), nhiều cử tri bày tỏ sự ủng hộ dự thảo Luật khi đưa quy định bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch điện tử được nhanh chóng, hợp lệ và hợp pháp.

Ông HOÀNG TRỌNG NHÂNPhường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: "Luật thanh tra năm 2010 vấn đề chồng chéo đã được qui định tại khoản 2 điều 7 về nguyên tắc quản lí thanh tra là không trùng lắp về nội dung, về phạm vi, về thời gian trong hoạt động thanh tra. Tuy nhiên trên thực tế, trong thời gian qua thấy rằng vẫn có sự trùng lắp giữa kế hoạch của thanh tra và kế hoạch của kiểm toán, đồng thời có trùng lắp giữa thanh tra bộ, thanh tra tổng cục với kế hoạch của thanh tra tỉnh.."

Còn để việc chồng chéo được tốt thì theo tôi trong dự thảo luật lần này, việc này cần được đưa vào và tôi thấy rằng qui định về chồng chéo trong dự thảo luật mới cũng đã được qui định rõ tại các điều khoản, có những điều khoản qui định rõ về nguyên tắc xử lí chồng chéo trong hoạt động của thanh tra, rồi sử dụng kết quả thanh tra kiểm toán và có một chương qui định về phối hợp trong công tác thanh tra nhà nước, kiểm toán, điều tra thì điều này rất cần thiết để cụ thể hóa trong luật thanh tra trong sửa đổi lần này .

ÔNG NGUYỄN THÀNH SINH, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai: "Cần bổ sung các quy định liên quan đến điều chỉnh kế hoạch thanh tra của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và người ra quyết định thanh tra, vì hiện nay muốn tránh chồng chéo thì người ra quyết định thanh tra và người có thẩm quyền phê duyệt quyết định thanh tra trực tiếp, ví dụ như Bộ trưởng các Bộ phê duyệt quyết định thanh tra thì trước khi điều chỉnh kế hoạch mà sau khi kế hoạch thanh tra được phê duyệt thì phải có sự thống nhất với cơ quan có thẩm quyền về xử lý chồng chéo thanh tra.

Ông HUỲNH NGỌC PHÊ, phường 8, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên: "Trường hợp mà thanh tra lại phát hiện có dấu hiệu ở cấp Huyện là thanh tra không đảm bảo được yêu cầu khách quan, minh bạch rõ ràng thì cấp trên, cấp Tỉnh, cấp chuyên ngành có thể ra quyết định thanh tra lại."

Ông NGUYỄN HOÀNG DŨNG, Chuyên gia kinh tế: "Những giao dịch điện tử và giao dịch giấy tờ điện tử đó được xác lập và lưu trữ thì là một bằng chứng rất là nhanh để người ta đối chiếu lại và có thể có khiếu nại hoặc đảm bảo quyền lợi cho mình được tốt hơn."

Luật sư PHẠM NGỌC HƯNG, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh: "Trong một số giao dịch, chúng ta có những cái token, chữ ký số, chúng ta giao dịch với nhau thì cái việc đó thì sẽ quy định vào pháp luật khi ta xử lý sự cố tranh chấp. Những thông điệp chuyển đổi qua lại thì cái nào sẽ thành bằng chứng để có thể giải quyết khi chúng ta có tranh chấp.”

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam