Cử tri Đồng Nai góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 17/3, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến gớp ý luật đất đai sửa đổi. Nhiều đại biểu đại diện cho các sở, ban, nghành, hiệp hội cùng các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp ý thẳng thắn về nội dung dự thảo.

Các đại biểu góp ý xung quanh các nội dung như: thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và một số quy định về đền bù giải phóng mặt bằng theo cơ chế thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề xuất bổ sung vai trò của các cơ quan tổ chức chính trị xã hội trong quản lý đất đai, tránh lạm quyền trong thanh tra, nhưng không bỏ qua thanh tra.

Theo trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, việc góp ý dự thảo Luật Đất Đai lần này nhằm giúp Luật Đất đai mang tính khả thi nhất, dễ áp dụng, và đảm bảo khoa học, có thể áp dụng được lâu dài chứ không phải mỗi khi tình hình thay đổi là phải sửa luật. Sau hội nghị, Đoàn đã tổng hợp ý kiến của các đại biểu, làm báo cáo gởi Quốc hội, Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tăng Sắc