Cử tri đề nghị cần áp dụng quy chuẩn chung của quốc tế và làm rõ thế nào là gói thầu

Theo dõi phiên thảo luận được Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, nhiều cử tri đề nghị cần áp dụng quy chuẩn chung của quốc tế, hoặc làm rõ thế nào là gói thầu đặc biệt để tránh tư lợi, tiêu cực, bày tỏ lo ngại nếu gói thầu thầu thuốc, vật tư y tế không cụ thể có thể dễ bị lợi dụng.

Qua đại dịch Covid-19, đã cho thấy năng lực đáp ứng và tiếp cận vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, vaccine... còn nhiều hạn chế do sản xuất trong nước chưa đáp ứng. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!