Cử tri đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ "cầu thị, tiếp thu"

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được cử tri đánh giá cao, các phần tiếp thu của Bộ trưởng được xem là cầu thị, có những thông tin mà cử tri quan tâm và có giải pháp mang lại sự an tâm cho cử tri.

Theo cử tri, Bộ trưởng cũng đã đưa ra được những hướng giải quyết trong vấn đề thu hút nhân tài. Đặc biệt, không để nhân tài rời hệ thông công ra khu vực ngoài Nhà nước trong thời gan tới nhằm phục vụ công vụ Nhà nước và nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!