Cử tri Australia mắc Covid-19 vẫn có thể bỏ phiếu

Ngày 21/5 tới, Australia sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 47. Đây là cuộc bầu cử liên bang đầu tiên diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với hàng chục nghìn ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày.

Theo thông báo từ Ủy ban bầu cử Australia, cử tri mắc Covid-19 đang bị cách ly trong ngày bầu cử 21/5 vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện. Thời hạn đăng ký muộn nhất là 18h ngày 18/5. Sau thời điểm này, cử tri mắc Covid-19 có thể đăng ký bỏ phiếu khẩn cấp qua điện thoại trong thời gian từ ngày 19-21/5. 

Để được chấp nhận bỏ phiếu khẩn cấp qua điện thoại, cử tri Australia phải cung cấp bằng chứng đang bị Covid-19 và phải tuyên thệ về việc đủ điều kiện bỏ phiếu khẩn cấp qua điện thoại. Đến nay, đã có khoảng 2,5 triệu người, tương đương với 15% số cử tri đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện, trong đó bao gồm cả những người đang sống ở nước ngoài. 

Thực hiện : Kim Ngọc