COP26 |Số 27|: Xây dựng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được nhiều doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Tại Việt Nam, mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp, đơn vị triển khai các giải pháp nhằm giảm sự phát thải năng lượng ra môi trường, nhưng phong trào này diễn ra chưa mạnh mẽ, chưa thực sự quyết liệt do thiếu những cơ chế ưu đãi đặc thù.

Thời gian qua, phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã mang lại hiệu quả tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đơn vị. Thống kê cho thấy, năm 2020 Sở Công Thương Hà Nội đã đánh giá và công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh cho 42 cơ sở, trong đó có 19 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 112 giải pháp, tiết kiệm hơn 84 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm và hơn 86 tỷ đồng trong vòng 5 năm tới, nhờ vào việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại và xây dựng đồng bộ ngay từ đầu.

Theo đại diện một số doanh nghiệp, để có nhiều hơn nữa những sản phẩm sử dụng năng lượng xanh, thì công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ là rất quan trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơ chế, chính sách việc đầu tư cho hoạt động này lại chưa thực sự được đẩy mạnh, mà chủ yếu là do bản thân các doanh nghiệp tự triển khai, thực hiện.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên sau 12 năm triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhiều doanh nghiệp vẫn thờ ơ, tính tuân thủ Luật chưa cao, thực hiện chưa nghiêm các quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kiểm toán năng lượng.

Điều này cũng đặt ra những yêu cầu về điều chỉnh quy định đối với các đối tượng áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế, với đặc thù của các ngành nghề.

Các chuyên gia cho rằng, trong Luật mới đưa ra hình thức khuyến khích chứ chưa có chế tài ràng buộc dẫn đến các doanh nghiệp còn thờ ơ với công tác tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình này thì cũng cần phải có những cơ chế, chính sách, ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp, nhất là về thuế hoặc tín dụng.

Thật vậy, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các doanh nghiệp chưa thực sự đầu tư công tác tiết kiệm năng lượng đó là đang thiếu các công cụ hỗ trợ tài chính đủ mạnh. Thực tế cho thấy, chỉ có những doanh nghiệp có nền tài chính tốt mới dần chuyển đổi sang những công nghệ mới sử dụng năng lượng tốt hơn.

Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên THQHVN đã có cuộc trao đổi với ông Mã Khải Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về tiết kiệm năng lượng, một tổ chức đã có nhiều đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn vốn, về đầu tư và về lợi ích của các bên tham gia.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc trò chuyện!

Thực hiện : Tuấn Anh