COP26 |SỐ 13|: Hạn chế điện than theo cam kết tại COP26 và những thách thức

Điện than đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đang đóng góp hơn 1/3 nhu cầu sử dụng điện của cả nước. Tuy nhiên, vấn đề khí thải, nước thải và chất thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy nhiệt điện than lại được cảnh báo nguy hại tới môi trường và sức khỏe của con người.

Khí thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện than được xem là “tòng phạm” gây hiệu ứng nhà kính, khiến nhiệt độ bầu khí quyển ngày càng gia tăng. Đứng trước thực trạng này, tại Hội nghị COP26, hơn 40 quốc gia trong đó có Việt Nam, đã cùng cam kết bỏ dần việc sử dụng than và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện. Vậy điều này sẽ đặt ra những thách thức gì cho ngành điện than cũng như vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia? Đây cũng là nội dung chính của chương trình COP26 ngày 25/6.

CAM KẾT CỦA THẾ GIỚI: Tại COP26, hơn 40 quốc gia, trong đó có các nước sử dụng nhiệt điện than nhiều như Canada, Ba Lan, Ukraine và cả Việt Nam, đã cùng cam kết bỏ dần than và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện. Tuyên bố chung toàn cầu về chuyển dịch từ than sang năng lượng sạch được công bố trong Ngày năng lượng 4/11/2021 của Hội nghị COP26. Hơn 40 nước đã cam kết dù tại châu Á, việc dùng than vẫn đang tăng chứ không giảm.

CAM KẾT CỦA VIỆT NAM: Tại Việt Nam, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam chưa thể dừng nhiệt điện than trong giai đoạn 2021-2030. Bởi nhiệt điện hiện đang chiếm trên 32% tổng công suất nguồn điện toàn quốc và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. Nhưng tới năm 2030, Việt Nam sẽ không phát triển thêm các nhà máy nhiệt điện mới, hạn chế tối đa các nhà máy mới tới năm 2045 và từng bước loại bỏ các nhà máy đã vận hành nhiều năm, công nghệ lạc hậu. 

Vậy để hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia khi Việt Nam không phát triển thêm và hạn chế tối đa các nhà máy nhiệt điện mới cũng như những giải pháp về công nghệ đối với các nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình!

Thực hiện : Kim Thanh Kim Thoa Hiền Trang