Cộng tác viên dân số Sơn La mòn mỏi chờ phụ cấp chống dịch

Thời gian gần đây, nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La là những cộng tác viên dân số thôn, bản đã kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về việc họ không nhận được tiền phụ cấp trong 8 tháng (từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021) cho dù trong khoảng thời gian đó họ phải thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cao điểm của việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều năm làm cộng tác viên dân số ở dải đất biên cương huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La, anh Sồng A Dia phải khắc phục rất nhiều khó do khăn địa bàn anh phụ trách thuộc bản vùng cao, địa hình xa xôi, giao thông đi lại cách trở nhưng thù lao cho cộng tác viên dân số lại chẳng đáng là bao. Đã vậy, khoản trợ cấp 8 tháng đầu năm 2021 lại chưa thấy tăm hơi. 

Từ năm 2014 đến năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành 2 Nghị quyết quy định chính sách đối với cộng tác viên dân số tại các thôn bản. Cuối năm 2020 các Nghị quyết này hết hiệu lực và đến tháng 8 năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La mới ra Nghị quyết số 03, liên quan đến nội dung này. Trớ trêu ở chỗ Nghị quyết 03 có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, vô hình chung hơn 2.300 cộng tác viên dân số của địa phương này chưa được nhận tiền phụ cấp trong vòng 8 tháng (từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021).

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

Hoàng Hà