Đắk Nông: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần làm tốt từ cơ sở

Tổ Công tác của Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Từ 01/7/2016 - 01/7/2021, Đắk Nông đã tiếp hơn 11.000 lượt, với hơn 16.500 công dân và 8.925 vụ việc. Địa phương tiếp nhận 17.264 đơn, trong đó số đơn khiếu nại là 285 đơn. 

Tại buổi làm việc, thành viên tổ công tác đặt ra nhiều vấn đề trong khiếu nại, tố cáo tại Đắk Nông như vì sao vẫn còn có khiếu nại, tố cáo vượt cấp; sự phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự chặt chẽ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã trả lời cụ thể những vấn đề mà tổ công tác đặt ra; đồng thời kiến nghị cần sửa đối, bổ sung một số điều khoản, nội dung liên quan đến Luật Đất đai, chính sách về bồi thường, hỗ trợ địa phương trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai …nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan, đơn vị tại Đắk Nông. Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được quán triệt, giải quyết thấu đáo từ cơ sở.

Trước đó, Tổ Công tác của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi giám sát thực tế tại UBND Thị trấn Kiến Đức và UBND huyện Đắk R’lấp, Toà án nhân dân tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh.

Thực hiện : Phúc Hân