Công tác phòng, chống tham nhũng: Người đứng đầu cương quyết, cả xã hội sẽ vào cuộc

Đánh giá cao về những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản trong phần trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, tuy nhiên một số đại biểu cũng kỳ vọng những những giải pháp này không phải nằm ở báo cáo trên giấy mà cần giải quyết bằng công việc thực tế.

Một số đại biểu cũng kỳ vọng những những giải pháp phòng chống tham nhũng không phải nằm ở báo cáo trên giấy mà cần giải quyết bằng công việc thực tế để đạt được hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!