Công khai kết quả giám sát để người dân phản biện

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong công tác giám sát; nhằm tìm ra các giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Từ thực tế tại cơ sở, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đề nghị chương trình giám sát cần khắc phục được sự trùng lặp về đối tượng cũng như nội dung giám sát. Hiện nay có tình trạng cùng lúc có nhiều Đoàn giám sát như của Hội đồng nhân dân, của đoàn đại biểu Quốc hội, giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thẳng thắn chỉ ra một số hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc và một số ủy ban chưa kịp thời bám sát yêu cầu thực tiễn cuộc sống do còn mất nhiều thời gian cho các khâu chuẩn bị.

Liên quan đến chế tài xử lý các cơ quan tổ chức không thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chế tài mạnh nhất là công khai minh bạch kết quả giám sát ra xã hội để người dân phản biện và tiếp tục giám sát.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam