Công đoàn cơ sở có mạnh, tổ chức công đoàn mới vững

“Cần bố trí đủ cán bộ công đoàn đảm bảo phù hợp thực tiễn tại doanh nghiệp và khu công nghiệp” Đây là một trong những ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) sáng 18/6.

Điều 26 dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, tại khoản 3,4 quy định về bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách tại đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, theo đại biểu từ thực tiễn thời gian qua, việc quyết định, bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có đông công nhân gặp nhiều khó khăn, chưa phù hợp.

Theo các đại biểu, để đảm bảo hoạt động của công đoàn tại cơ sở, ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung 1 mục riêng để quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Công đoàn cơ sở.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo điều kiện hoạt động của Công đoàn hoạt động tại các doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, đại biểu cho rằng, đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, thời gian hoạt động cần phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Công đoàn Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường