Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Chiều 2/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

6 Luật vừa được thông qua bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật thanh tra; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống rửa tiền.

Đáng chú ý, đối vối Luật Thanh tra, Phó tổng thanh tra chính phủ cho biết, luật mới sẽ khắc phục được nhiều tồn tại, đặc biệt về chậm ban hành kết luận thanh tra. Cụ thể, luật quy định thẩm quyền, quy trình, thời hạn các bước báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng, ban hành, công khai kết luận thanh tra. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày nhận được dự thảo, người ra quyết định thanh tra ký quyết định ban hành kết luận thanh tra. Chậm nhất 10 ngày kể từ khi ký ban hành kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm công khai kết luận thanh tra.

Liên quan tới các cuộc thanh tra về mua sắm kit test, sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế, Phó Tổng TTCP cho biết cơ quan này đã có kết luận thanh tra và báo cáo Thủ tướng. Sau khi Thủ tướng kết luận, cơ quan thanh tra sẽ công khai kết luận thanh tra theo quy định.

 

Cũng tại cuộc họp báo, đối với Luật phòng chống rửa tiền, đại diện Ngân hàng nhà nước đã trả lời về vấn đề quản lý đối với các hoạt động có nguy cơ rửa tiền cao như chứng khoán, bất động sản.
Về thanh toán bất động sản thông qua ngân hàng, theo kế hoạch 941 của Chính phủ thì sẽ xử lý vấn đề này trong Luật kinh doanh bất động sản. Hiện Bộ Xây dựng đang tiến hành xây dựng dự án luật này và Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp thực hiện.
Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Tùng Dương