Công bố đường dây nóng nhận phản ánh "bức xúc" của người dân về ngành y tế ở TP.HCM

Sáng 4/6, Sở Y tế TP.HCM thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh những bức xúc liên quan đến cung ứng dịch vụ công của ngành y tế thành phố, do chánh Thanh tra sở đảm trách theo phân công của giám đốc Sở Y tế thành phố.

Theo đó, trong thời gian sử dụng các dịch vụ công như cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, nếu có vấn đề gì bức xúc, người dân hãy gọi số 033.7592.452 để cung cấp thông tin. Các thông tin phản ảnh của người dân sẽ được Thanh tra sở phối hợp các phòng chức năng có liên quan cùng rà soát, đối chiếu với danh sách các hồ sơ dịch vụ công đang trong quá trình chờ kết quả. Sau đó, kiến nghị ban giám đốc Sở Y tế chủ trì các buổi đánh giá phân tích chi tiết theo từng bước của quy trình với sự tham dự của tất cả công chức các phòng chức năng có liên quan. Hằng tuần ban giám đốc sở sẽ tổ chức buổi kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các bước của các quy trình cung ứng dịch vụ công, qua đó chủ động phát hiện các lỗi để kịp thời chấn chỉnh và cải tiến quy trình. Đây là một hoạt động mới liên quan đến mong muốn cải thiện hơn nữa chất lượng công vụ của các công chức thuộc các phòng chức năng của Sở Y tế thành phố.

Phương Thảo