Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu

Từ ngày 01/7/2021 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu giấy của người dân khi điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu.

Liên quan việc thu hồi sổ hộ khẩu của người dân, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Thông tư 55/2021 của Bộ Công an, đến nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Theo quy định, các trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu.

Thượng tá LÊ MẠNH HÀ – Phó trưởng phòng tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú nhưng có thay đổi về thông tin trong SHK. SHK cũ không có giá trị, đúng ra chúng tôi sẽ cập nhật hoặc cấp SHK mới nhưng không cấp mà chúng tôi cập nhật vào dữ liệu quốc gia dân cư, chứ không phải tất cả các trường hợp đều thu SHK.”

Theo khoản 2, Điều 26, thông tư 55/2021, 7 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú gồm: thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và xóa đăng ký tạm trú.

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Ái