Con sông dài nhất Italy cạn trơ đáy do hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm

Vùng Turin của Italy đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Sông Po, con sông dài nhất đồng thời là hồ chứa nước ngọt lớn nhất của nước này đã bị cạn nước, một số khu vực còn nước nhưng không đáng kể.

Thực hiện : Quang Trịnh