Còn nhiều người không biết nói tiếng dân tộc mình, viết chữ dân tộc mình

Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đại biểu Nguyễn Anh Trí - đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho rằng, ngôn ngữ, tiếng nói là tài sản vô giá của mỗi dân tộc, tạo nên âm giai đa sắc, đặc trưng của dân tộc đó. Tuy nhiên hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ người các dân tộc không dùng, không biết ngôn ngữ của dân tộc mình.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm về vấn đề này và những biện pháp để làm tốt hơn việc học tập, sử dụng và gìn giữ ngôn ngữ các dân tộc.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết, thực tế hiện nay có hiện tượng nhiều dân tộc trong đó, người dân không biết tiếng nói của mình, không biết chữ viết của mình. Về giải pháp, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách, trong đó có Nghị định 82 quy định về việc học và nói chữ viết trong cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục thường xuyên. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đang triển khai đào tạo đội ngũ giáo viên thiết kế chương trình để dạy tiếng nói, chữ viết…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!