Còn có ý kiến khác nhau về oxy y tế trong Luật Dược

Thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược, các đại biểu đều cơ bản tán thành với các nội dung Chính phủ trình để sửa đổi luật này. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn cơ sở để điều chỉnh oxy y tế trong dự luật.

Cho rằng việc đưa oxy y tế vào nội dung Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, bởi hiện nay đang thiếu hành lang pháp lý cho oxy y tế. 

Ở góc độ khác, các ý kiến cho rằng trong khám bệnh, chữa bệnh ngoài oxy y tế còn một số khí y tế khác cũng đang ko có quy định quản lý. Hơn nữa, khi đối chiếu khái niệm về thuốc thì oxy y tế cũng không đáp ứng được các tiêu chí. 

Bên cạnh đó, đại biểu bày tỏ lo ngại nếu quản lý oxy y tế như là thuốc thì không có cơ sở sản xuất nào trên toàn quốc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP nhằm kiểm soát các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Sỹ Cường -

Thùy Linh