Còn 7.700 biên chế viên chức nhưng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước

Đại biểu Lê Hoàng Hải (đoàn Đồng Nai) đặt câu hỏi về phương án giải quyết tình trạng nhiều cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực nhưng chưa được giao biên chế sự nghiệp. Đề nghị Bộ trưởng cho biết phương án giải quyết vấn đề này.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết tình trạng một số cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước nhưng lại giao biên chế viên chức đã tồn tại từ lâu khi chưa có Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Hiện tại còn hơn 7.700 biên chế viên chức nhưng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, trong đó khoảng 2.000 biên chế ở cấp Trung ương và địa phương là khoảng 5.000, tập trung ở một số ngành như nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiểm lâm, kiểm ngư…

Thời gian tới, Bộ sẽ đánh giá lại số lượng biên chế này và đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương để chuyển đổi biên chế từ viên chức sang công chức, để không ảnh hưởng tới thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới!

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số