Có nhiều niên hạn nhà chung cư và không áp dụng quy định thời hạn với các dự án xây dựng trước 7/2024

Trước các băn khoăn của người dân về những quy định mới trong quyền sở hữu nhà chung cư. Bộ Xây dựng đã có những thông tin để làm rõ hơn về tính hợp lý của luật cũng như quyền của người dân đối với căn hộ của mình

QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU NHÀ CHUNG CƯ PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CHUNG

Ông NGUYỄN MẠNH KHỞI, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng: 

"Trong những năm qua, công tác cải tạo nhà chung cư của chúng ta, nhất là đô thị lớn thì triển khai rất chậm. Người dân cho rằng, sở hữu nhà chung cư là vĩnh viễn nên người dân có quyền quyết định việc phá dỡ, cải tạo. Do đó, khi nghiên cứu quy định này thì mục tiêu đặt ra phải đảm bảo an toàn tính mạng. Khi nhà chung cư không còn niên hạn sử dụng thì bắt buộc phải phá dỡ. Theo quy định của pháp luật dân sự, khi tài sản bị tiêu hủy thì quyền sở hữu cũng chấm dứt. Do đó, cái quyền sở hữu nhà chung cư mà Bộ đang đề xuất thì nó cũng phù hợp với bối cảnh, quy định chung của bộ luật dân sự"

HẾT THỜI HẠN SỞ HỮU, NGƯỜI DÂN VẪN CÒN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ông NGUYỄN MẠNH KHỞI, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng "Trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, trên cơ sở đề xuất quy định thời hạn sở hữu này thì chúng tôi cũng đặt ra các tình huống. Chứ không phải khi hết hạn sở hữu thì đuổi người dân, di chuyển người dân, không được bảo vệ. Nếu như quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trên cơ sở quyền sử dụng đất ổn định lâu dài thì sau khi hết hạn sở hữu thì vẫn còn quyền sử dụng đất của mình. Do đó, trong trường hợp, mà phải phá dỡ khi hết hạn sử dụng thì người dân được quyền lựa chọn phương án tái định cư tại chỗ hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đi nơi khác."

NHIỀU NIÊN HẠN NHÀ CHUNG CƯ VÀ KHÔNG HỒI TỐ CÁC DỰ ÁN TRƯỚC 7/2024

Ông NGUYỄN MẠNH KHỞI, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng: 

"Hiện nhà ở có 5 cấp công trình, đặc biệt, cấp 1, 2, 3, 4 thì mỗi cấp này có niên hạn sử dụng khác nhau. Ví dụ, cấp đặc biệt thì phải trên 100 năm. Cấp 1 từ 80 – 100 năm, cấp 50 -100 năm…v..v. Như vậy, tùy vào chung cư thì có niên hạn sử dụng khác nhau, hồ sơ thiết kế theo cấp bao nhiêu thì thời hạn sở hữu sử dụng công trình bấy nhiêu. Đặc biệt nữa, khi quy định thời hạn cũng không áp dụng với trường hợp xây dựng, cấp phép trước thời điểm Luật Nhà ở sửa đổi, bổ sung được thi hành. Cho nên, những trường hợp hiện nay đang sử dụng, hoặc cấp phép tới thời điểm luật nhà ở có hiệu lực thì sẽ được sở hữu lâu dài như hiện nay. Còn những trường hợp cấp phép xây dựng sau thời điểm luật có hiệu lực thì sẽ thi hành."

Thực hiện : Ngọc Thiện Thế Anh