Có nên thu thập thêm một số trường dữ liệu trong dự án Luật Căn cước?

Ngoài 4 nhóm thông tin của công dân bắt buộc phải thu thập (gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh để tạo lập số định danh cá nhân), tại dự thảo Luật Căn cước( sửa đổi) chính phủ trình Quốc hội có đề xuất thu thập thêm 19 thông tin khác để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cơ quan nhà nước và người dân. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm từ phía người dân và các chuyên gia.

Tất nhiên, vẫn còn những lo lắng về lộ, lọt thông tin bí mật đời tư cá nhân trong cơ sở dữ liệu căn cước. Đại điện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an khẳng định đã có phương án đảm bảo an toàn thông tin của người dân.

Bên cạnh một số ý kiến đồng tình việc thu thập, cập nhật thêm các thông tin không gây phiền hà gì cho người dân, vẫn còn ý kiến cho rằng, quy định các trường thông tin theo hướng có những thông tin mang tính bắt buộc, có những thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Dữ liệu như thẻ căn cước công dân cũng như vấn đề thu thập các trường dữ liệu, thông tin đầy đủ để phục vụ cho việc quản lý nhà nước trong việc xây dựng chính phủ số, công dân số, phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết. Nhưng, thu thập mức độ nào và thu thập đến đâu là điều phải cân nhắc cho phù hợp với nguồn lực, khả năng hiện có.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Khánh Linh -

Việt Hà