• 3179 lượt xem
  • 18:57 13/05/2023
  • Kinh tế

Cô gái của muối Sa Huỳnh

Thấy bà con diêm dân Sa Huỳnh quê mình làm ra hạt muối nhưng tiêu thụ khó khăn, một cô gái trẻ ở Quãng Ngãi đã quyết chí tìm hướng đi cho muối Sa Huỳnh, làm mô hình khởi nghiệp từ hạt muối.

Sau hơn 8 năm, như một cái duyên với muối, cô đã nâng tầm giá trị của muối Sa Huỳnh khi tự tay làm ra nhiều sản phẩm muối đạt OCOP 4 sao. Nhiều người hay gọi cô là cô gái của muối.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Huy