Có được dùng quỹ bảo trì để lắp camera cho các tầng chung cư?

Trước thực trạng một số chung cư thiếu camera an ninh, nhiều người dân bức xúc khi không gian công cộng, không gian chung chưa được giám sát đầy đủ. Quỹ bảo trì dù sao cũng do cư dân đóng, vậy người dân sống tại các chung cư có thể dùng tiền đó để mua camera bảo vệ cuộc sống của chính mình hay không?

Cư dân cần xác định mục đích sử dụng của camera là để bảo trì các phần sở hữu chung của chung cư hay để sử dụng cho việc quản lý vận hành và mục đích khác. Tại Khoản 2, Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định: "Kinh phí bảo trì quy định tại Điều 108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác". 
 
Người dân cũng cần đối chiếu hạng mục nói trên với Điều 34 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây Dựng về các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.
 
Sau khi hạng mục camera thỏa mãn các điều kiện nói trên, việc lắp đặt cần được thông qua bởi Hội nghị nhà chung cư hằng năm theo Khoản 3 Điều 109.

 

 

Thực hiện : Quang Trịnh