Có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng tiếp dân

Chiều 5/9, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” đã làm việc với Chính phủ về một số vấn đề nổi lên qua giám sát. Tham dự phía Chính phủ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Qua giám sát trực tiếp 8 bộ, ngành, 6 địa phương và báo cáo của 55/63 uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, 17/19 bộ ngành, Đoàn giám sát nhận thấy vấn đề tiếp công dân của người đứng đầu các cấp chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ. Tình trạng bố trí cán bộ tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp dân. Do đó tại cuộc làm việc, một lần nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong vấn đề tiếp công dân được các thành viên Đoàn giám sát nhấn mạnh, yêu cầu Chính phủ cần phải có chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Thực hiện : Dương Dung Khắc Phục Cao Hoàng