Có cho phép địa phương hưởng cơ chế ưu đãi vượt trội hơn quy định pháp luật?

Phát biểu tranh luận tại hội trường sáng 7/6, đại biểu Phan Thái Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cơ bản đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng Hầu A Lềnh. Tuy nhiên theo đại biểu, tùy từng địa phương sẽ có chính sách khác nhau, vì vậy vấn đề đặt ra ở đây là tính đồng bộ, liệu có cho phép địa phương có cơ chế ưu đãi vượt trội hơn quy định pháp luật hay không.

Liên quan đến vấn đề sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ trưởng có nêu, sắp tới sẽ sửa đổi Luật Lâm nghiệp theo hướng tạo điều kiện cho các rừng đặc dụng được trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên, đại biểu Phan Thái Bình nhận thấy, hiện chờ sửa Luật Lâm nghiệp rất lâu, đề nghị ngay tại kỳ họp này, đưa vào Nghị quyết của Kỳ họp là cho phép các địa phương có thể tận dụng sinh kế dưới tán rừng để trồng các cây dược liệu vừa đảm bảo sinh kế vừa quản lý, bảo vệ rừng.

Trả lời ý kiến tranh luận của đại biểu Phan Thái Bình về cần có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng tình với quan điểm của đại biểu, trong đó hệ thống chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải bao gồm chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương. Chính sách của Trung ương bao gồm các luật, các văn bản của Trung ương ban hành làm cơ sở địa phương xây dựng chính sách cụ thể hóa vào bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở địa phương.

Bộ trưởng cũng cho biết, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên chưa thể có những chính sách đủ mạnh. Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn các địa phương bám sát vào chủ trương của Trung ương để có những chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vùng này, để tạo ra công ăn việc làm, tạo ra thu nhập và giải quyết vấn đề lao động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về đề nghị của đại biểu, để phát triển sinh kế dưới tán rừng, tại kỳ họp này có nên đưa vào nghị quyết về một cơ chế đặc thù để phát triển sinh kế dưới tán rừng hay không, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết, vấn đề này liên quan đến Luật Lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp xây dựng đề án phát huy giá trị đa dạng của hệ sinh thái rừng sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới đây, trong đó có phát triển sinh kế dưới tán rừng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương